Blog

Prima vizita la psiholog

In prima sedinta vom vorbi despre problemele care v-au adus la terapie, precum si informatii cu privire la starea de sanatate si mediul familial.

De asemenea, vom analiza obiectivele dumneavoastra, modul cum psihoterapia va poate ajuta in acest moment si despre cum veti sti daca terapia a fost eficienta. Vom discuta despre modul in care vom lucra impreuna si despre modul de abordare al schimbariilor viitoare.

In cadrul primei sedinte, vom completa Contractul de prestari servicii psihologice ( vezi aici ).

Conform Codului Deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica (Art. 15. alin.(2)), psihologii se vor asigura ca in cursul procesului informarii si obtinerii consimtamantului prealabil se vor aduce la cunostinta clientului urmatoarele:

-  conditiile, scopul, durata serviciului psihologic,

- procedurile si metodele utilizate,

- riscurile, beneficiile,

- limitele confidentialitatii actului psihologic,

- dreptul beneficiarului de a intrerupe sau de a se retrage oricand din sedinta psihologica.

Art.15 (3) Nici o evaluare/interventie psihologica nu se poate efectua decat dupa ce beneficiarul direct si-a dat in scris consimtamantul prealabil, liber si in cunostinta de cauza. In aceleasi conditii, consimtamantul se poate retrage in orice moment al evaluarii/interventiei psihologice de catre beneficiar.

(4) Dispozitiile privind retragerea consimtamantului sunt valabile si in ceea ce priveste consimtamantul exprimat, in conditiile legii, de catre alta persoana sau institutie, decat beneficiarul direct al evaluarii/interventiei psihologice.

(5) Atunci cand, din cauza unei situatii de urgenta, nu se poate obtine consimtamantul prealabil scris al beneficiarului, se va putea proceda imediat la orice evaluare/interventie psihologica indispensabila din punct de vedere psihologic si al starii de sanatate, in interesul beneficiarului. In situatii de urgenta nu mai este necesar consimtamantul prealabil al reprezentantilor legali pentru beneficiarul incapabil.

(6) Atunci cand, potrivit legii, din cauza unei boli psihice sau unei alte cauze, beneficiarul direct nu are capacitatea de a consimti la o evaluare/interventie psihologica, aceasta nu se poate efectua fara acordul reprezentantului sau legal ori fara autorizarea unei autoritati sau a unei persoane desemnate prin lege, ori a unei instante de judecata.

In cazul in care beneficiarul direct al serviciilor psihologice este un copil minor sau o alta persoana aflata sub tutela: 

Art. 16. – (1) In cazul in care beneficiarul direct al serviciilor psihologice este un copil minor sau o alta persoana aflata sub tutela, psihologul este obligat sa obtina acordul si consimtamantul pentru evaluarea sau asistenta psihologica, de la cel putin unul dintre reprezentantii legali ai acestora.

(2) Evaluarea psihologica a copilului minor nu poate fi impiedicata in niciun fel de catre reprezentantii legali ai acestuia, daca aceasta este necesara pentru evaluarea starii de sanatate a copilului, in interesul superior al acestuia. Interventia psihologica ce are efect asupra psihicului minorului (psihoterapie, consiliere psihologica, interventie logopedica, etc.) poate fi realizata in cazul in care copilul minor sau reprezentantii legali ai acestuia sunt de acord.

(3) In cazul situatiilor de urgenta, pentru a realiza o evaluare sau o interventie psihologica, reclamata de starea psihica a beneficiarului direct, precum si de alte conditii critice de mediu, psihologul poate aprecia oportunitatea obtinerii acordului precum si a consimtamantului prealabil al reprezentantilor legali, in acest caz operand forta majora.

(4) Rezultatele evaluarii sau interventiei psihologice realizate de catre psiholog in conditiile alin. (3) nu pot fi emise sub forma unor rapoarte de evaluare/expertiza psihologica in cauze civile sau de familie, pentru a fi utilizate de catre reprezentantii legali, in vederea obtinerii unor drepturi personale, evaluarile/interventiile psihologice fiind realizate numai in vederea evaluarii/ameliorarii starii psihice a beneficiarului direct si inaintarii unor recomandari de specialitate.

(5) In avizele sau rapoartele elaborate pe baza evaluarilor psihologice ale copilului minor sau ale persoanelor aflate sub tutela, realizate in conditiile alin. (2) si (3), psihologii sunt obligati sa precizeze daca acestea pot/nu pot fi utilizate de catre reprezentantii legali in vederea obtinerii unor drepturi personale, inclusiv pentru incredintarea minorului, rezultatele/recomandarile elaborate de catre psiholog neavand valoare de expertiza, fiind realizate in conditii care reclamau urgenta evaluare sau interventie psihologica.

(6) Evaluarile/interventiile psihologice realizate la cererea/cu aprobarea expresa a instantelor de judecata, au caracter obligatoriu, psihologul fiind absolvit de orice responsabilitate cu privire la nerespectarea conditiilor de obtinere a acordului din partea beneficiarului direct sau a reprezentantilor legali ai copilului minor. Evaluarile psihologice realizate in aceste conditii au caracterul unor expertize psihologice judiciare.

(7) Psihologul, in functie de varsta si gradul de maturitate al beneficiarului minor, in situatii de urgenta si numai strict in interesul superior al copilului minor, luand in considerare solicitarea acestuia, poate realiza evaluarea psihologica fara acordul reprezentantilor sai legali, cu conditia anuntarii de indata a acestora sau a autoritatii tutelare.

(8) In cazul in care evaluarea psihologica a copilului minor a fost realizata numai in prezenta unui singur parinte, psihologul este obligat sa mentioneze in raportul eliberat, imposiblitatea evaluarii psihologice a relatiei acestuia cu celalalt parinte.