Blog

Scenariu de viaţă sau destin?

2013. Europa. România. Democraţie de tip est-european. Opulenţă şi sărăcie. Clădiri de birouri luxoase alături de case fără apă curentă şi canalizare. Şomaj. Afaceri prospere.

El lucrează undeva, la o firmă. Nimic interesant. Ar fi vrut să devină avocat. Nu a fost încurajat şi susţinut de părinţi. A fost cam neglijat. Ea, în prezent, nu lucrează. Au doi copii. Unul cu autism. Celălalt e bine. Ea şi-ar fi dorit să ajungă designer de interioare. Talent are. Însă, părinţii nu i-au permis – a trebuit să urmeze studii economice. Aşa era tradiţia în familie.

Datorii la bancă. Conflicte. Greutăţi. Întrebarea este: “Scenariu de viaţă sau destin?”

Richard Erskine defineşte scenariul de viaţă ca fiind planul nostru personal, detaliat, care indică modul în care ne vom duce viaţa: cum ne vom percepe pe noi înşine, pe ceilalţi şi lumea care ne înconjoară; ceea ce aşteptăm să se întâmple dacă ne comportăm într-un anumit mod; ceea ce simţim şi ceea ce ne spunem nouă înşine cu privire la aceste sentimente.

Este un plan autoprotector care se naşte din introiecţii, reacţii de supravieţuire şi decizii luate în copilărie, aceste apărări împiedicând nevoile şi sentimentele nesatisfăcute în primii ani de viaţă să ajungă în plan conştient.

Acest scenariu îşi continuă elaborarea prin modificări şi adaosuri de-a lungul întregii noastre vieţi.

Dar ce este destinul? O abordare foarte profundă a problemei destinului şi libertăţii am găsit-o în cartea lui Rollo May – “Freedom and Destiny” (un autor care, din păcate, nu este tradus la noi).

Destinul, cuvânt înrudit cu „destinaţie”, implică mişcarea spre un scop. Rollo May defineşte destinul ca un pattern de limite şi talente care constituie un “dat” al vieţii. El identifică mai multe nivele ale destinului:

-Nivelul cosmic – constă în confruntarea cu naşterea şi moartea, precum şi confruntarea cu forţele naturii

-Nivelul genetic – se referă la caracteristicile fizice şi la talentele speciale: artă, matematică, muzică, sport, etc.

-Nivelul cultural – adică familia, cultura, perioada istorică

-Nivelul circumstanţial – cum ar fi starea economică, războaie

De asemenea, autorul schiţează şi un spectru al destinului, unele aspecte putând fi influenţate, altele nu.

Astfel, în partea stângă a axei se află forţele naturii, cum ar fi cutremure, vulcani, acestea neputând fi influenţate de către oameni.

Urmează apoi determinismul, adică orice eveniment este determinat în mod cauzal de un lanţ neîntrerupt de evenimente anterioare. Nici un miracol misterios sau eveniment pur întâmplător nu are loc.

În centrul axei se află funcţiile inconştiente ale minţii umane care sunt parţial determinate, parţial influenţate de activitatea umană.

Spre dreapta, sunt aspectele culturale. Noi nu ne putem alege societatea sau perioada istorică în care trăim, dar putem influenţa modul cum ne folosim de acestea.

În partea dreaptă a spectrului se află talentele noastre care ne sunt date şi pe care putem să le folosim sau nu. Negarea talentelor duce la nevroză.

Oamenii se raportează în mod diferit la destin: unii cooperează cu el, alţii doar îl conştientizează şi îl acceptă (cum ar fi particularităţi fizice, moartea), alţii se angajează în mod activ în destin sau chiar se confruntă şi revoltă împotriva destinului.

Destinul are două conotaţii – una pozitivă, ca destin, voinţă liberă a destinului; alta negativă, ca soartă, voinţa sorţii. Ambele trebuie acceptate.

„Dacă nu există destinul cu care să ne confruntăm, adică nu există moarte, boală, limitări şi talente care să se opună limitărilor, nu putem niciodată să ne manifestăm libertatea. [...] Dacă se schimbă destinul, trebuie să se schimbe şi libertatea şi vice-versa. [...] Fiecare stimulează activitatea din celălalt pol, dă putere şi energie celulalt pol. [...] Destinul este născut din libertate şi libertatea din destin.” –  precizează Rollo May.

În concluzie,

-Scenariul de viaţă este construit de copil cu ajutorul părinţilor şi a altor  persoane semnificative din viaţa copilului; destinul este un “dat” al vieţii;

-Scenariul de viaţă se poate schimba – prin psihoterapie sau prin evenimente majore din viaţă care schimbă perspectiva omului asupra vieţii; destinul are o parte care nu se poate schimba şi o parte pe care o putem influenţa;

-Scenariul limitează spontaneitatea şi supleţea în rezolvarea problemelor şi în relaţia cu ceilalţi, căci povestea vieţii fiecăruia este deja scrisă din copilărie.

Însă, pe de altă parte, “confruntarea cu destinul ca un dat, cu o serie întreagă de evenimente ce nu pot fi schimbate, indiferent cât ar fi de dureroase, ce necesită să fie recunoscute şi acceptate, te face să fii capabil să experimentezi uşurarea cuiva care a fost sclav şi acum e liber.  Libertatea fiecăruia din noi este în funcţie de gradul în care ne confruntăm şi trăim în raport cu destinul nostru.”

Etichete: ,